APCSB Sf. Hristofor

„Poartă de grijă celor care au nevoie”

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru aplicarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 –GDPR

Ultima actualizare 30 aprilie 2021

a) Generalități

1) Site-ul www.sf-hristofor.ro, este proprietatea  intelectuală și exclusivă a Asociației pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor (pe scurt: APCSB Sf. Hristofor)

1) Confidențialitatea dvs. reprezintă unul dintre angajamentele noastre serioase și fundamentale încă de la înființarea asociației noastre (9 mai 2015) .În consecință, avem mare grijă să procesăm datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”).

2) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici la identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau socială.

3) Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, parteneri, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați și se aplică acestor date colectate prin intermediul site-ului nostru www. sf-hristofor.ro, precum și toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail contact@sf-hristofor.ro sau prin alte contacte off-line.

4) Prin comunicarea datelor lor cu caracter personal Apcsb Sf Hristofor, persoanele vizate își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal să între in baza de date a Asociației si sa fie prelucrate in scopul transmiterii de informații periodice despre înscrierea la voluntariat in cadrul Asociației si despre proiectele derulate de Asociație.

5) Asociația respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal de care ia cunostinta in orice modalitate. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite catre terți decat cu consimtamantul expres al persoanei vizate sau in cazurile in care Asociație trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

6) Apcsb Sf. Hristofor operează date cu caracter personal, având sediul social în str. Parângului, nr 32, sector 1. Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către persoana responsabilă cu protecția datelor la următoarea adresă de email: contact@sf-hristofor.ro

b) Cum vă colectăm datele cu caracter personal

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea siteului www.sf-hristofor.ro și pe emailul: contact@sf-hristofor.ro. Datele colectare sunt minimum necesare pentru a putea oferi informaţii despre ce facem noi sau despre cum puteți să vă implicați.

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

1) primirea de donații din partea donatorilor; temei juridic: încheierea sau executarea contractului.

Datele pe care le colectăm sunt cele pe care ni le trimiteți pe emailul contact@sf-hristofor.ro: nume, prenume, adresa email, cont bancar, telefon, strada, număr oraș, județ, cod postal.

2) gestionarea si administrarea relației contractuale cu donatorii noștri; temei juridic: încheierea sau executarea contractului. Datele pe care le colectăm sunt cele pe care le furnizați dvs pe emailul contact@sf-hristofor.ro: nume, prenume, adresa email, cont bancar, telefon, strada, număr oraș, județ, cod postal.

3) Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

*încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR;

*consimțământului dumneavoastră – art. 6, alin.1, lit. a GDPR.

c) Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă a acestor drepturi:

1) Dreptul de acces la date

Persoana vizată va avea dreptul sa obțină o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si să aibă acces la acele date cu caracter personal prelucrate.

2) Dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizată are dreptul sa obtina rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate si completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea; persoana vizată se opune prelucrării; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale.

4) Dreptul la restricționarea prelucrării

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in următoarele cazuri: (i)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratețea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor; (ii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv)persoana vizată s-a opus prelucrării.

5) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul sa transmită datele cu caracter personal care il privesc de la un operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă si prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

6) Dreptul la opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal in condițiile Regulamentului GDPR.

7) Persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor sale personale in scop de marketing direct.

8) Dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP si dreptul de a se adresa justitiei

Aceste drepturi pot fi exercitate, in  limitele legii, prin transmiterea unei solicitări scrise catre Asociație la adresa de e-mail  contact@sf-hristofor.ro.