Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content Skip to page footer
APCSB Sf. Hristofor

„Poartă de grijă celor care au nevoie”

Proiecte

Proiectele și programele pe care le derulăm în prezent, sunt inima și viața Asociației, care ne definesc ca entitate și care ne motivează să ne implicăm cu multă dragoste, seriozitate și cu râvnă pentru beneficiarii noștri.

 • Acestea sunt:

  a) Campanii umanitare 

  Campania umanitară „Împarte tuturor” se desfășoară în fiecare an de Paști și de Crăciun, pentru persoanele defavorizate din București și Ilfov, care se află în evidența asociației sau al partenerilor cu care colaborăm. Scopul reprezintă ajutorarea materială a acestora, cu bunuri alimentare și nealimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, electrocasnice sau ajutoare în bani pentru plată parțială utilități/ chirie.

  Campania umanitară „Ajută la Nevoie” este organizată la nevoie, atunci când asociația nu mai dispune de fonduri și bunuri materiale pentru ajutorarea constantă a cazurilor sociale aflate în evidența ei.

  b) Acțiunile sociale la copiii și bătrânii instituționalizați

  Organizăm acțiunile sociale „Sărbătorile pascale, lumini ale bucuriei noastre” (ediția de Paști) și „Alături de voi” (ediția de Crăciun). Acestea au ca scop împărțirea unor bucurii exprimate prin daruri materiale oferite copiilor și bătrânilor instituționalizați, care sunt lipsiți de afecțiune și de căldura unui cămin familial.

  c) Programul educativ-formativ „Educăm prin dăruire”

  Desfășurăm programul educativ - formativ „Educăm prin dăruire”, care a fost implementat în ianuarie 2019, pentru formarea continuă a comportamentului moral-civic și religios în rândul copiilor, tinerilor și adolescenților instituționalizați, în vederea îmbunătățirii rezultatelor educațional-școlare și a integrării lor în societate și pe piața muncii.

  d) Spectacole caritabile

  Organizăm spectacolul caritabil „Primăvara vieții”, care are ca scop strângerea de fonduri pentru organizarea de tabere gratuite anuale „Bucurie pentru toți" pentru copiii și tinerii instituționalizați.

  e) Organizarea de tabere și excursii creștine pentru copiii și tinerii instituționalizaț 

  În fiecare an organizăm tabere și excursii pentru copiii și tinerii instituționalizați, care au ca scop oferirea unor momente plăcute de bucurie, de recreere și socializare, dar și desfăşurarea unor activități educativ-ludice și de spiritualitate creștină, interactive, care să le îmbunătățească calitatea vieții spirituale și sociale a acestora.

   f) Campania de recrutare voluntari „Hai alături de noi

  Organizăm anual campania de recrutare voluntari, care are ca scop atragerea și recrutarea de noi membri dornici să se implice în proiectele și activitățile asociației noastre. Asociația este deschisă să primească în orice moment noi voluntari, care să ajute concret pe cei aflați în diverse nevoi.

  g) Masa caldă la bunici

  Programul social „Masa caldă la bunici” se adresează persoanelor vârstnicilor din București care au pensii mici, sub 1.200 lei.

  Cu ajutorul vostru, putem oferi un suport alimentar persoanelor vârstnice care trăiesc în București și care nu au suficiente venituri și resurse materiale, pentru a se descurca într-o lună. Pentru a veni în sprijinul acestora, Asociația a gândit acest proiect social, cu scopul de-ai ajuta pe vârstnici cu o masa caldă livrată la domiciliul lor.

  Donează online acum pentru susținerea proiectelor și programelor noastre.

  h. Oferirea ajutorului social lunar sau la nevoie

  Nevoia de ajutor social a apărut odată cu apariția societății umane. Întotdeauna există printre noi oameni care numai pot temporar sau permanent să mai obțină prin eforturi proprii venituri suficiente pentru subzistență, din cauza unor probleme sau blocaje cu care se confruntă și care au apărut pe parcursul vieții lor. De aceea, Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor din 2015, este aici din suflet pentru ei, pentru a sări în ajutorul lor.

  Oamenii nevoiași pot fi acele persoane singure, copiii, vârstnicii, familiile cu mai mulți copii sau familiile monoparentale, care se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat (VMG), conform OG 416/2000. Ajutorul social îl asigurăm din donații sau sponsorizări, oferite ocazional sau recurent. Sprijinim permanent beneficiarii noștri înscriși la noi prin cerere de Ajutor social, pentru a putea să-și rezolve problemele și lipsurile cu care se confruntă până la redobândirea autonomiei și independenței lor.

  i. Apartamentul social „Locuința pentru voi”

  Inaugurarea apartamentului social „Locuința pentru voi” din toamna acestui an, care va contribui la dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți independente de care au mare nevoie tinerii instituționalizați, postinstituționalizați sau tinerii care provin din familii defavorizate. Tinerii vor fi găzduiți timp de 2 ani, cu condiția ca ei să aibă un loc de muncă stabil și să își continue studiile dacă este cazul, fără să plătească chirie, ci doar plata întreținerii la utilități și la bloc. În timpul căutării unui loc de muncă, tinerii defavorizați nu vor contribui la plata utilităților la utilități și bloc, ci vor beneficia complet de gratuitate, iar cheltuielile menționate vor fi suportate integral de către Apcsb Sf Hristofor. Fiți alături acum de tinerii defavorizați care au nevoie de o locuință socială pentru o viață independentă susținând financiar renovarea și modernizarea apartamentului social.

  Mai multe detalii…

  Cine poate avea dreptul la ajutor social?

  Au dreptul la ajutor social toate persoanele nevoiașe care au domiciliul pe București sau Ilfov, unde noi activăm și doar în baza unei evaluări sociale, care atestă şi justifică nevoia de ajutor social. 

  Obligațiile beneficiarilor noștri de ajutor social

  Beneficiarul are datoria să comunice în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri, și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data care a intervenit modificarea.

  Atenție! Refuzul obținerii unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă unde beneficiarul își are domiciliul atrage de drept încetarea dreptului la ajutor social. De asemenea, neînscrierea copiilor la o formă de învățământ conform vârstei poate conduce la suspendarea dreptului de ajutor social.

  Neîndeplinirea condițiilor date de către Comisia Socială pentru rezolvarea intereselor sau a problemelor cu care se confruntă beneficiarul poate atrage suspendarea dreptului de ajutor social.