Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content Skip to page footer
APCSB Sf. Hristofor

„Poartă de grijă celor care au nevoie”

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru aplicarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 –GDPR

Ultima actualizare 20 februarie 2024

a) Generalități

1) Site-ul www.sf-hristofor.ro, este proprietatea Asociației pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor (pe scurt: Apcsb Sf. Hristofor)

1) Confidențialitatea dvs. reprezintă unul dintre angajamentele noastre serioase și fundamentale încă de la înființarea asociației noastre (9 mai 2015). În consecință, cu grijă procesăm datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite de legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”).

2) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici la identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau socială.

3) Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, parteneri, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică acestor date colectate prin intermediul site-ului nostru www. sf-hristofor.ro, precum și toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail contact@sf-hristofor.ro sau prin alte contacte off-line.

4) Apcsb Sf Hristofor, în calitate de operator de date, având sediul social în str. Parângului, nr 32, Sector 1, București, prelucrează datele dvs cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile.

5) Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate pot fi adresate Responsabilului cu protecția datelor (DPO) la următoarea adresă de email: contact(at)sf-hristofor.ro. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Apcsb Sf. Hristofor pot fi solicitate scriind la aceiași adresă de email menționată mai sus.

b) Cum vă colectăm datele cu caracter personal

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dvs. prin accesarea siteului www.sf-hristofor.ro și de pe emailul: contact(at)sf-hristofor.ro. Datele colectate sunt cele minimum necesare pentru a vă putea oferi informaţii cu privire la activitatea şi proiectele, programele noastre sau la modalitatea prin care vă puteţi implica.

c) Scopul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

1) primirea de donații din partea donatorilor; temei juridic: încheierea sau executarea contractului. Datele pe care le colectăm sunt cele pe care le înregistrați dvs pe acest site sau pe care ni le trimiteți pe emailul: contact@sf-hristofor.ro: nume, prenume, adresa email, cont bancar, telefon, strada, număr oraș, județ, cod postal.

2) gestionarea si administrarea relației contractuale cu donatorii noștri; temei juridic: încheierea sau executarea contractului. Datele pe care le colectăm sunt cele pe care le înregistrați dvs pe acest site sau pe care ni le trimiteți pe emailul: contact@sf-hristofor.ro: nume, prenume, adresa email, cont bancar, telefon, strada, număr oraș, județ, cod postal.

3) transmiterea periodică a newsletter-ului – vă putem trimite diverse comunicări prin canalele transmise de către dvs (e-mail) pentru a vă ține la curent cu privire la proiectele/programele în care sunteți implicat sau la activitățile și evenimentele fundației – temei juridic: consimțământul dumneavoastră. Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: prenume, nume și adresă de e-mail.

d) Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

*încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR;

*consimțământului dumneavoastră – art. 6, alin.1, lit. a GDPR.

e) Dezvăluirea datelor dvs unor destinatari sau categorii de destinatari.

Datele dvs pot fi dezvăluite doar personalului Apcsb Sf. Hristofor care gestionează proiectele de marketing în care sunteți implicați, acelor societăți contractate de Asociație pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal (servicii de gestionare/trimitere e-mail: MailChimp, Mail Agent), respectiv prestatori care administrează site-urile Asociației cu acces temporar la date doar în caz de disfuncționalitate a site-ului), platforma de plăţi online EuPlătesc.ro (datele necesare conform reglementărilor bancare în caz de plată).

2. Datele persoanelor fizice înregistrate de către aceștia pe site-ul Asociației nu sunt transferate în acest moment către state terțe. 

f) Păstrarea datelor cu caracter personal

1. Toate datele cu caracter personal ale donatorilor vor fi păstrate pe o perioadă de până la 5 ani de la finalizarea programului aferent contractului de donație.

2. Atunci când vă înregistrați pentru a primi newsletter-ul, datele vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să nu mai primți aceste informații, trimițând o solicitare la adresa de contact@sf-hristofor.ro De asemenea, puteți renunța să mai primiţi comunicări periodice de la noi în orice moment, utilizând linkul de dezabonare din informările pe care le primiți pe e-mail.

g) Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă a acestor drepturi:

1) Dreptul de acces la date

Persoana vizată va avea dreptul sa obțină o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu și să aibă acces la acele date cu caracter personal prelucrate; poate obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Asociației și care face obiectul prelucrării.

2) Dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizată are dreptul sa obtina rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate și completarea datelor cu caracter personal care nu sunt complete.

3) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive: (I)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (II) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea; (III) persoana vizată se opune prelucrării; (IV) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (V) datele cu caracter personal trebuie sa fie șterse pentru a se conforma unei obligatii legale.

4) Dreptul la restricționarea prelucrării

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in următoarele cazuri: (I) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratețea datelor cu caracter personal; (II) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării lor; (II) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept; (IV) persoana vizată s-a opus prelucrării.

5) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul sa transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă și prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

6) Dreptul la opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în condițiile Regulamentului GDPR.

7) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării automate a datelor sale personale în scop de marketing direct.

8) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP).

9) Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitate prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Apcsb Sf Hristofor în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. 

Aceste drepturi pot fi exercitate, in  limitele legii, prin transmiterea unei solicitări scrise catre Asociație la adresa de e-mail contact(at)sf-hristofor.ro