Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content Skip to page footer
APCSB Sf. Hristofor

„Poartă de grijă celor care au nevoie”

Termeni și condiții

Ultima actualizare 20 februarie 2024

Bine ați venit pe site-ul www.sf-hristofor.ro!

1. Site-ul www.sf-hristofor.ro, este proprietatea Asociației pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor (pe scurt: Acpsb Sf. Hristofor);

2. Prezentul site pune la dispoziția vizitatorilor informații cu privire la beneficiarii și activitățile desfășurate de Apcsb Sf. Hristofor;

3. Site-ul conține știri, articole și alte materiale despre proiectele și programele Apcsb Sf. Hristofor pentru promovarea drepturilor copiilor, bătrânilor, persoanelor și familiilor nevoiașe, despre impactul și rezultatele acestora;

4. Prin intermediul site-ului, utilizatorii pot efectua donații online pentru copiii, vârstnicii și nevoiașii, beneficiari ai proiectelor derulate de Apcsb Sf. Hristofor.

5. Prin accesarea sau folosirea site-ului Apcsb Sf. Hristofor, în orice mod, inclusiv simpla vizitare a acestui site, dumneavoastră acceptaţi fără limitări, restricţii sau excluderi, termenii şi condiţiile de utilizare stabilite.

6. Accesarea acestui site de către dvs. se supune termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul dvs explicit cu privire la acest conținut și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți;

7. Prin accesarea sau folosirea acestui site în orice mod, inclusiv simpla vizitare a acestui site, consimțiți să respectați condițiile de utilizare stabilite de Apcsb Sf. Hristofor;

8. Apcsb Sf. Hristofor îşi rezervă dreptul de-a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii;

9. Termenii și condițiile descriu modul și regulile de utilizare a site-ului de către toți care îl accesează (donatori, sposori, colabortori, voluntari, beneficiari și vizitatori) și se completează cu politica de confidențialitate –GDPR aflată tot pe acest site;

10. Toate materialele din conținutul acestui site (incluzand orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video) sunt proprietatea intelectuală a Apcsb Sf. Hristofor. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse doar cu acordul scris înainte al Apcsb Sf. Hristofor si cu menţionarea obligatorie a sursei;

11. Apcsb Sf. Hristofor nu este răspunzătoare pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a site-ului. Asociația nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare similară;

12. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care doreşte să o doneze unic sau recurent (lunar) şi să menționeze proiectul pe care doreşte să îl susțină prin donaţia sa unică sau recurentă (lunară).

13.Plăţile pentru donații sunt securizate, conform cu protocoalele internaționale de securitate şi de confidenţialitate a datelor personale;

14. Pentru donațiile efectuate pe site, datele donatorilor din formularul de plată (date personale de contact și date bancare) sunt transmise și prelucrate direct de către operatorul de plăți electronice: EuPlatesc.ro (www.euplatesc.ro);

15. Procesarea datelor de card se face direct de pe pagina securizată a procesatorului de plăţi Euplătesc.ro, iar Termenii şi condiţiile utilizării acestui sistem de procesare plăţi online se regăsesc pe site-ul lor;

16. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor nu vă solicită niciodată și sub nici-o formă scrisă (electronică) sau verbală informații confidențiale sau date despre cardul dumneavoastră, codul PIN/ alte parole sau date de autentificare prin email, poștă sau prin orice alte metode;

17. Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acestea vor fi soluționate de instanţele judecătoreşti competente din România la domiciliul Asociației;

18. Pentru orice informație legată de funcționarea site-ului precum și orice propuneri de îmbunătățire a acestuia, dar și pentru sesizări, solicitări pe care le puteți avea în legătură cu acesta, ne puteți contacta la adresa de email: contact(at)sf-hristofor.ro.